ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Kupte Braun a vyhrajte 100 000 Kč nebo chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2.“

Tímto dokumentem jsou upravena pravidla spotřebitelské soutěže „Kupte Braun a vyhrajte 100 000 Kč nebo chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2“ (dále jen „soutěž“ a „pravidla“).

Tato pravidla mohou být pozměněna písemnými dodatky, které případně budou zveřejněny na webových stránkách www.braunmovember.cz a www.braunmovember.sk.

 1. Pořadatelem soutěže je:

  Orbico s.r.o.,
  se sídlem: Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00
  IČO: 05899664
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 272655 (dále jen „pořadatel“)

  Organizátorem soutěže je:

  Creative Heroes, s.r.o.
  IČ: 248 52 996
  se sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9, 198 00
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 201533 (dále jen „organizátor“)

 2. Termín a místo soutěže

  Soutěž bude probíhat v období od 1. 11. 2020 00:00:01 hodin do 30. 11. 2020 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání“) na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání“ soutěže).

 3. Soutěžní výrobky

  Do soutěže jsou zařazeny nákupy všech produktů osobní péče (pánské holicí strojky a zastřihovače, dámské holicí strojky, epilátory, obličejové epilátory s čisticím kartáčkem, IPL epilátory a produkty vlasové péče) značky Braun (dále jen „soutěžní výrobek“), pokud jeden provedený nákup je v minimální celkové hodnotě 999 Kč (vč. DPH).

 4. Účastník soutěže:

  Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „soutěžící“).

  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a organizátora soutěže, jakož i osoby blízké pořadateli nebo organizátorovi (dále jen jako „osoba blízká“).

  Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo které jednají v rozporu s pravidly soutěže, dobrými mravy nebo právními předpisy, nebudou do soutěže zařazeny, případně budou dodatečně ze soutěže vyloučeny.

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje možnost vyloučit účastníka soutěže i v případě, že má důvodné podezření, že účastník jedná v rozporu s dobrými mravy, těmito podmínkami nebo právními předpisy.

 5. Jak soutěžit:
  1. Nakupte soutěžní výrobek – minimální hodnota jednoho nákupu musí být 999 Kč.
  2. Nákup (a tedy účtenka) musí datově spadat do období od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020.
  3. Účtenku (daňový doklad) zaregistrujte do soutěže na webových stránkách www.braunmovember.cz (pro Slovenskou republiku www.braunmovember.sk)
  4. Soutěžící vyplní ve formuláři jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, hodnotu zakoupených produktů, místo/město nákupu a nahraje kopii účtenky. Tyto údaje jsou nezbytné pro zařazení do soutěže – potřebujeme je pro identifikaci soutěžícího a kontaktování v případě výhry. Registrace, které nebudou úplné, nebudou zařazeny do soutěže.
  5. Každou účtenku jde registrovat pouze jednou. Z registrace budou vyřazeny poničené, nečitelné nebo jinak znehodnocené účtenky.
  6. Za každých započatých 999 Kč na účtence dostane soutěžící „pomyslné“ jedno místo ve slosování. V případě, že budou registrovány soutěžní produkty v hodnotě 999 Kč, soutěžící získá jedno místo ve slosování. Pokud budou registrovány např. soutěžní produkty v hodnotě 3999 Kč, soutěžící získá čtyři místa ve slosování. Čím vyšší bude hodnota nákupu, tím více míst v losování soutěžící získá. Jedna účtenka tak může mít více slosovacích čísel.
  7. O registraci do soutěže budeme každého soutěžícího informovat do 24 hodin e-mailem. Pokud e- mail soutěžící neobdrží, nebyl do soutěže (pravděpodobně pro nesplnění některých výše uvedených podmínek) zařazen – v takovém případě nás může zájemce o soutěž kontaktovat na e-mailu info@braunmovember.cz.
  8. Soutěžní účtenku si soutěží musí ponechat, v případě výhry bude potřeba předložit. Soutěžní účtenka musí zůstat platná po dobu trvání soutěže a nejméně dalších 14 dnů po ukončení slosování. V případě, že výherce odstoupí od kupní smlouvy ke zboží, které bylo součástí účtenky zapojené do slosování, může být ze soutěže dodatečně vyloučen.

   Soutěžní účtenka bude součástí vždy jednoho kola slosování o vedlejší ceny – podle data registrace. Slosování proběhne v daném kole vždy z účtenek registrovaných v týdnu před daným dnem slosováním. Každá účtenka bude pouze v jednom kole slosování o vedlejší ceny.

   Soutěžní výrobek Braun je nutné zakoupit u partnerů uvedených v tabulce níže, působících v České republice a Slovenské republice, v jejich kamenných či internetových obchodech.

   Konkrétně se jedná o:

   Kamenné a online obchody v České republice

   Alza.cz www.alza.cz
   DATART www.datart.cz
   Dr. Max www.drmax.cz
   Electro World www.electroworld.cz
   EURONICS www.euronics.cz
   Expert Elektro www.expert.cz
   Globus www.globus.cz
   Mall.cz www.mall.cz
   Notino www.notino.cz
   OKAY Elektro www.okay.cz
   PLANEO Elektro www.planeo.cz
   ExaSoft.cz www.exasoft.cz

   Online obchody v České republice

   Braunobchod.cz www.braunobchod.cz
   Holime.cz www.holime.cz
   Kasa.cz www.kasa.cz
   Lékárna.cz www.lekarna.cz
   Onlineshop.cz www.onlineshop.cz
   Pilulka www.pilulka.cz
   Probeardstore.cz www.probeardstore.cz
   T. S. Bohemia www.tsbohemia.cz

   Kamenné a online obchody na Slovensku

   Andrea Shop www.andreashop.sk
   Alza www.alza.sk
   DATART www.datart.sk
   Dr. Max www.drmax.sk
   EURONICS www.euronics.sk
   DOMOSS www.domoss.sk
   NAY www.nay.sk
   OKAY Elektro www.okay.sk
   PLANEO Elektro www.planeo.sk

   Online obchody na Slovensku

   AGEM COMPUTERS www.agem.cz
   Braunobchod.sk www.braunobchod.sk
   Hej.sk www.hej.sk
   Holime.eu www.holime.eu
   Mall.sk www.mall.sk
   Mojalekaren.sk www.mojalekaren.sk
   Notino.sk www.notino.sk
   Pilulka.sk www.pilulka.sk
 6. Ceny o které hrajeme

  Hlavní výhrou je 100 000 Kč / 4000 €.

  Vedlejší výhrou jsou chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 – těch je do soutěže vloženo 40 ks.

 7. Losování

  Výherce bude určen losováním, které provede organizátor soutěže.

  Losování bude probíhat několikrát, podle tohoto plánu:

  • - hlavní výhra bude losována 4. 12. 2020 ve 12 hodin
  • - další výhry budou losované:
   • 9. 11. 2020 ve 12 hodin.
   • 16. 11. 2020 ve 12 hodin.
   • 23. 11. 2020 ve 12 hodin.
   • 1. 12. 2020 ve 12 hodin.
  • Vždy bude vylosováno 10 výherců. Každý výherce získá jedny hodinky Samsung Galaxy Watch Acitve 2.

  Losování bude probíhat za přítomnosti zástupce pořadatelů a z každého losování bude proveden písemný zápis.

  Seznam výherců, resp. seznam výherních účtenek, bude zveřejněn do 3 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období na internetových stránkách soutěže: www.braunmovember.cz a www.braunmovember.sk.

  Výherce bude o výhře informován do 3 pracovních dnů od zveřejnění výherních účtenek na webových stránkách prostřednictvím e-mailu, který byl zadáni do registračního formuláře.

  Pro předání výhry bude po výherci požadováno předložení platné účtenky. Z toho důvodu musí soutěžící účtenku uschovat. V případě nedoložení si konkrétní účtenky si pořadatel vyhrazuje právo výhru nepředat a realizovat nové slosování, případně výhra propadne bez náhrady pořadatelům pro další marketingové účely. Toto je na volbě pořadatele.

  V případě, že nebude možné veškeré výhry rozdělit mezi výherce z jakéhokoliv důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají pořadatelům, kteří mohou rozhodnout o jejich dalším využití.

  Na výhru není právní nárok.

  Soutěžící, kteří nevyhráli, nemusí být nijak vyrozuměni.

 8. Předání výher

  Výhry (po ověření výherce a platných účtenek) budou předány výhercům prostřednictvím přepravní služby na adresu, kterou výherci uvedli v rámci výherní registrace, do 30 dnů od ukončení této soutěže.

  Hlavní výhra bude předána převodem na bankovní účet, který výherce sdělí. Výhra podléhá daňovým srážkám stanoveným právními předpisy. Částka, která bude převedena, bude odpovídat výši po těchto zákonných srážkách.

  Pořadatel ani organizátor soutěže nenese odpovědnost za případné nedoručení výher z důvodů spočívajících na straně přepravní služby.

  Na výhry není právní nárok. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána nebo zaslána. Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže odpovědnost.

  Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

  Pro realizaci soutěže a pro vaše zařazení do ní je potřeba zpracovávat některé vaše osobní údaje.

  Tyto údaje mohou být zpracovány jen se souhlasem soutěžícího, který je dobrovolný, ale nutný. Bez něj není možné se zařadit do slosování o ceny a předání výher.

  Zpracovány budou údaje, které soutěžící vyplní do registračního formuláře, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a údaje o vašem nákupu. Tyto údaje potřebuje pořadatel pro zařazení do soutěže, potvrzení registrace, slosování, kontaktování výherců a předání cen.

  Údaje jsou zpracovávány pořadatelem (správce) a organizátorem soutěže (zpracovatel).

  Jejich zpracování bude probíhat po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže a 6 měsíců od jejího ukončení.

  Soutěžící má právo se kdykoliv na pořadatele obrátit na emailové adrese soutez@braunmovember.cz, případně sutaz@braunmovember.sk nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány; soutěžící si také může vyžádat přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; může také požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz osobních údajů; v určitých případech má právo na přenositelnost údajů. Pokud si soutěžící myslí, že s daty není nakládáno správně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

 9. Závěrem

  Spotřebitel má nárok při koupi produktů online odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Aby nedocházelo k účelové koupi jen pro zařazení do soutěže, bude požadováno doložení platné účtenky v době slosování a 14 dnů od jeho ukončení. Odstoupením od kupní smlouvy (toto právo máte samozřejmě i nadále) zaniká podmínka pro účast v soutěži a předání výhry.

  V případě zařazení do soutěže dále nelze uplatnit propagační akci „Garance vrácení peněz 60 dní s Braun“ – vrácení zboží se v takovém případě řídí pouze zákonnou úpravou spotřebitelských vztahů v rámci občanského zákoníku.

  Pořadatel si vyhrazuje změnu soutěžních podmínek. Jakákoliv změna bude vyhlášena na soutěžním webu.

  V případě rozporu mezi pravidly soutěže na propagačních materiálech a textem těchto pravidel platí znění těchto pravidel. Zkrácené́ znění́ pravidel uvedené́ na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Pro účely této soutěže zřídil pořadatel info e-mail info@braunmovember.cz.

  Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.braunmovember.cz a www.braunmovember.sk.

  V Praze, dne 10.10. 2020